Spekulant.dk
Gå til forsiden af Spekulant.dk

Nyhed: Brugernes egne analyser

Spekulant.dk/vikingen Spekulant.dk egenproduceret indhold - MedicoInvestor.com Spekulant.dk egenproduceret indhold

Daytrading med Kozok - Aktiespil 2023 Guide - Aktiedebat - Filmguide
AktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk - Investeringsbøger - Spørgsmål og svar om investering


FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål om investering


Nedenstående er Spekulant.dk's oprindelige FAQ som venligst blev udarbejdet af en af sitets faste brugere. FAQ'en er af ældre dato, og er enkelte steder desværre ikke længere tidsvarende. Vi tager dog gerne imod rettelser og tilføjelser, hvor man er velkommen til at sende en mail til:


Hvordan køber jeg udenlandske/danske aktier?
For at købe aktier er det først nødvendigt at finde en børsmægler der kan agere for en på børsen. Typisk fungerer ens bank også som børsmægler, men det er ikke nødvendigvis hverken den billigste eller den bedste løsning. Der findes mange online børsmæglere som ofte tilbyder samme service som bankerne, men til betydeligt lavere priser.

Hvad er en børsmægler?
En børsmægler er en institution eller en person der kan agere for en på børsen. Dette betyder at vedkommende har mulighed for at modtage og ekspedere ordrer vedrørende køb og salg af aktier og andre værdipapirer og i nogle tilfælde også har mulighed for at rådgive om samme.

Hvordan åbner jeg konto hos en amerikansk broker?
Det er relativt let at åbne konto hos en amerikansk broker. Opskriften er følgende:
  1. Man finder sig først en passende broker. For at finde denne bør man se sig lidt omkring og evt. checke websites som Gomez for at få en ide om hvad der passer til ens temperament.
  2. Dernæst udfylder man en ansøgningsformular. I nogle tilfælde kan det gøres online. I andre tilfælde printer man formularen, udfylder detaljerne, underskriver og lægger den til side et øjeblik.
  3. Næste trin er at udfylde W-8BEN formularen som den amerikanske broker har pligt til at aflevere til det amerikanske skattevæsen. Formålet med formularen er at brokeren kan registrere hvilken udbytteskat der skal tilbageholdes på ens konto, når udbyttet udbetales. 
  4. De to ovennævnte formularer puttes i et brev og sendes til brokeren i USA.
  5. Afhængigt af hvor avanceret ens broker er skal man så vente på at få en kontonummer tildelt før man farer i banken for at overføre det beløb man ønsker at åbne kontoen med. Dette er væsentligt da man risikerer at brokeren nægter at modtage beløbet med mindre han ved, hvilken konto det er til og man kan så frustreres over at skulle betale bankens gebyr for udlandsoverførsel flere gange.
  6. Når man har fået sit kontonummer kan man bede sin danske bank om at overføre det ønskede beløb til den amerikanske broker. Man skal huske på at de fleste brokere kræver et mindsteindskud for at åbne kontoen.
  7. Efter en 4-5 dage er beløbet overført og casinoet er åbent!
Hvad er gearing?
Gearing er en måde at investere på, hvor man handler for mere end man rent faktisk ejer. I en ikke gearet situation kan man kun købe for det der står på ens konto, mens man i en gearet kan købe og evt. sælge for mere end man har. Dette betyder at man kan få langt større gevinster ved at geare end ved ikke at geare, men naturligvis også at man kan få langt større tab. Gearing er derfor ikke tilrådeligt med mindre man på forhånd er klar over, hvad det er man kaster sig ud i. Hvad man ofte ikke tænker på er dog at man overordnet set gearer sin investering, hvis man køber hus. De færreste har råd til at købe et hus kontant og låner derfor 80% af prisen på huset fra kreditforeningen. Hvis nu man så kommer i en situation, hvor man ikke kan betale renter og afdrag på lånene og værdien af ens hus i mellemtiden er faldet med 20%, så er de penge man oprindeligt skød ind tabte, hvid man bliver nødt til at sælge. Men, da denne form for gearing er noget de fleste foretager sig, anses det ikke nødvendigvis for at være specielt spekulativt. Princippet er dog det samme.

Er selskabet XYZ en god investering?
Ofte stilles spørgsmålet om firmaet XYZ er en god investering. Det findes der desværre ikke et endegyldigt svar på da gode investeringer kun kan vurderes på resultater. Man kan derfor kun sige at XYZ var en god investering og det vil det formodentligt også være i fremtiden, men læg mærke til at der er ikke nogen der har krystalkugler der giver svaret, så det eneste man kan bruge til at vurdere en investerings potentialer er fakta. Fakta kan enten være prisdata som de tekniske analytikere kigger på eller fundamentale regnskabs- og branchedata som de analytikere der hælder til fundamental analyse ser mest på. Naturligvis er der folk der hævder at man kan finde den rette investering ved at kaste med terninger, dyrke astrologi eller ved andre metoder og hvis de kan være konsistent succesfulde med det, så er det da også fint, men for folk der ikke tror på nisser er der kun relativt få måder at gøre det på.

Hvordan investerer jeg bedst 10.000, 25.000, 100.000 eller x kroner?
Mange faktorer spiller ind for at man kan finde den rigtige investering. Der er således ikke noget almengyldigt svar til dette spørgsmål. Generelt kan man dog sige at det kommer an på hvilken risiko man er indstillet på at tage, ens skatteforhold, ens tidshorisont med hensyn til investeringens afkast og eventuelt personlige forhold.

Hvordan måler man risiko?
I forbindelse med alle investeringer er der en risiko, hvilket er noget der ofte afholder folk fra at investere i det hele taget, for af naturen bryder de færreste mennesker sig om at tage unødige risici. Men, hvordan måler man størrelsen af den risiko man tager og dels den risiko man er villig til at tage? En måde at måle den risiko man påtager sig ved at købe en aktie er at se på en akties beta.  Beta udregnes og vises i de fleste avisers kurslister og er en størrelse der oftest ligger lige omkring 1. Hvis beta er 1 svinger en aktie typisk i takt med markedet. Er beta under 1 svinger aktien mindre end markedet og er beta negativ zigger aktien når markedet zagger og omvendt. Er beta over 1 svinger aktien typisk mere end markedet og man kan derfor betegne aktien som risikabel. Beta er dog en statistisk størrelse der beregnes på basis af historiske data så beta fortæller ikke nødvendigvis noget om hvad der vil ske i morgen.

Hvad er min risikoprofil?
En risikoprofil er et smart ord der dækker over en beskrivelse af hvilke risici man er parat til at tage som investor. Alle mennesker har en indbygget forståelse for risici. Tænk blot på at  nogle mennesker tager chancen og går over for rødt vel vidende at risikoen for at blive kørt over sædvanligvis er større statistisk set end hvis man går over for grømt. De der rent faktisk går over for rødt og slipper afsted med det, har altså med held bedømt den faktiske risiko til at være lavere end den teoretiske. Risiko og afkast hænger ofte sammen, så jo større risiko man tager jo større afkast skulle man forvente. Men, sådan er det imidlertid ikke altid. Tænker man f.eks. på risiko i forbindelse med hestevæddeløb vil favorithesten ofte have det dårligste afkast af alle, men i længden er det sandsynligvis en bedre ide at satse på favoritheste end at satse på hestene der giver 35 gange igen, hvis de vinder.

Hvad er arbitrage?
Indenfor spekulation er der to måder at tjene penge på. Man kan sælge dyrt og købe billigt eller købe billigt og sælge dyrt. Hvis man kan gøre enten den ene eller den anden ting på kort tid og uden at påtage sig risiko er der tale om arbitrage. Arbitrage er således betegnelsen for hvad man som spekulant kan foretage sig, hvis markedet af den ene eller den anden grund begår en fejl i prisfastsættelsen af et aktiv, men hvis man påtager sig en reel risiko ved at åbne en position er der ikke tale om arbitrage. Et godt eksempel på arbitrage er det der sker når selskab A køber selskab B og betaler for B ved at udstede flere aktier i selskab A. Typisk betaler A mere end den øjeblikkelige markedsværdi for B, når handelen indgås og der sker så det at spekulanter sælger A og køber B i et forhold så forskellen mellem markedsprisen på B og den pris som A har betalt udlignes.

Hvor finder jeg regnskaboplysninger for danske/udenlandske selskaber?
Ofte kan man finde regnskabsoplysninger for firmaer på deres egen website. Det gælder både danske og udenlandske firmaer. Danske firmaer har pligt til at aflevere deres regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så kan man ikke finde tallene andre steder kan man kontakte dem. For amerikanske aktier er det lidt nemmere da alle regnskabsoplysninger offentliggøres af Securities and Excange Commission (SEC) via systemet Edgar.

Hvor finder jeg nyheder/analyser om danske/udenlandske selskaber?
Nyheder og analyser om danske selskaber er ofte tilgængelige via ens børsmægler, men typisk skal analyser fra en bank tages med et gran salt, da de firmaer som banken analyserer ofte er store kunder. Banker kunne derfor godt fristes til at se lidt for lyst på deres store kunders situation.

Hvordan tjener jeg hurtigst en million kroner?
Dette er nok spørgsmålet som langt de fleste der interesserer sig for investeringer gerne vil have svaret på. Men, der er desværre ikke nogen grydeklar opskrift på hvordan man gør. Som i så mange andre områder, hvor man gerne vil have succes er hårdt arbejde det, der gør forskellen, hvis man vil være succesfuld over en længere årrække. Mange af os har nok tænkt, hvorfor købte jeg ikke aktier i Yahoo, dengang de lige var gået på børsen, så ville jeg være stinkende rig i dag. Men, så nemt er det ikke, for selvom man rent faktisk havde købt Yahoo for nogle år siden er det de færreste der vil være upåvirket af aktiernes himmelflugt og ikke ville have solgt efter at de havde tjent 10.000 eller 100.000 kroner.

Er det en god ide at investere mit SU lån?
Enkelte vil mene at når man studerer og kan låne penge af staten til 4%, så er det en god ide at investere alle de penge man kan låne, da man 'ganske sikkert' kan forrente pengene bedre en 4% årligt. Det kan man muligvis også, men man skal blot huske at de penge man låner skal tilbagebetales også selvom man ikke kan forrente pengene med 4% årligt og er man uheldig og spekulerer sig selv ned i et hul i jorden og taber det hele eller det halve, så står man tilbage med gælden og den seje kamp op af bakken for at betale pengene tilbage. Når man investerer penge som man låner, uanset på hvor favorable vilkår man låner pengene, giver man sig i kast med gearing og bør have tænkt grundigt over om man er klar over hvilken risiko man løber.

Hvad er teknisk analyse?
Teknisk analyse er en retning indenfor investeringsteori der mener at markedet på forhånd ved alt hvad der er værd at vide om de enkelte aktier og på ethvert tidspunkt prissætter en aktie korrekt. Tekniske analytikere mener at man kan forudsige en akties bevægelser baseret på forskellige sæt af historiske data om aktien og ved at tolke grafer af de data. Der findes utallige tekniske indikatorer der kan fortælle en om man skal købe en aktie eller om man skal sælge den og der findes ofte lige så mange fortolkninger af en graf, som der findes analytikere, men det kan ikke noedvendigvis afvises at teknisk analyse kan bruges til at finde de rigtige aktier, så man må gøre op med sig selv om man mener det er noget man kan bruge.

Hvad er stop loss?
Indenfor teknisk analyse findes der forskellige begreber som er værd at kende. TA'ere taler ofte om stop loss som er en på forhånd fastsat grænse for hvornår man vil ud af ens position. Når stop loss er nået, og det kan f.eks. være defineret som når prisen på en aktie er faldet 7% under ens købspris, sælges konsekvent ud fra den betragtning at det er bedre at tage et lille tab og finde ud af hvorfor ens analyse var forkert end det er at se prisen falde yderligere. Stop loss er og bliver dog et teoretisk begreb, da man ikke altid kan være sikker på at sælge 7% under en given pris, hvis markedet i øvrigt falder fuldstændigt sammen. 

Hvad er en hedge fund?
Hedge funds har alt efter hvordan man ser på det lidt af et dårligt navn og beskyldes ofte for at være de onde på markedet. Det er nu langt fra en fair beskrivelse, men da hedge funds ofte beskæftiger sig med at tage den modsatte position af de fleste andre for der igennem at tjene penge når markedets vinde pludselig blæser den anden vej, er deres virksomhed jo ikke altid lige populær. Oftest er en hedge fund registreret i et område, hvor man betaler mindre i skat ved at drive investeringsvirksomhed, hvilket jo heller ikke højner populariteten blandt regeringer rundt omkring i verden. En hedgefund har oftest langt færre begrænsninger i en typisk investeringsforening, men er lidt af samme koncept. Det er således muligt for en hedge fund at geare sin kapital, at shorte, at spekulere i futures, optioner på snart sagt hvad som helst og stort set gøre hvad den nu finder passende og nødvendigt for at tjene penge. Dette medfører naturligvis at risikoen er større end hos en traditionel investeringsforening, men samtidigt at afkastet ofte er betydeligt bedre end hos en investeringsforening.

Hvad er en investeringsforening?
En investeringsforening er en speciel dansk type investeringfond der ikke betaler skat af dens kapitalgevinster. Helt basalt fungerer en investeringsforening ved at den lægger investorernes midler i en pulje og investerer det hele i det område den nu beskæftiger sig med. Derved for den enkelte investor en lavere risiko ved at hans/hendes midler spredes over flere forskellige aktier end det ellers ville være muligt med beskedne midler til rådighed. Investeringsforeninger findes i Danmark som enten udbyttebetalende eller som akkumulerende.

Hvad betyder det at være short eller long?
Short og long er investeringsjargon som man ofte støder på i forbindelse med mere spekulative former for investering. At være long betyder at man ejer et aktiv og at være short betyder man har solgt noget som man ikke ejer. Hvordan kan det nu lade sig gøre? Det lyder jo lidt mærkeligt at man kan sælge noget man ikke ejer og det kan også kun lade sig gøre med velvilje fra ens broker. Dvs. for at man kan sælge short, bliver man nødt til at låne de papirer af ens broker som man har tænkt sig at sælge. Det betaler man selvfølgelig rente for og man skal før eller siden levere dem tilbage. Er papirerne når man leverer dem tilbage faldet i værdi, kan man høste en fortjeneste og er de steget må man indkassere et tab. Hos amerikanske brokere er det muligt at shorte for almindelig investorer med en margin account, men i Danmark er det ikke muligt.

Hvad er en margin account?
Har man åbnet konto hos en amerikansk broker er man sikkert stødt på begrebet margin account og undret sig over hvad det er. En margin account er en mulighed for at låne penge hos ens broker til en fordelagtig rente med sikkkerhed i de papirer der er på kontoen. Dvs. en slags kassekredit. Er man interesseret i at geare ens investeringer er det en fin måde at gøre det på, men som ved al gearing skal man være klar over hvad man kaster sig ud i inden man gør det. Det svarer til at låne en stabel jetoner i et casino, som jo også skal betales tilbage selvom man taber...

Hvad er markedsdybde?
Markeder hvor købs- og salgsordrer indlægges elektronisk har en såkaldt dybde. På ethvert tidspunkt på en sådant marked vil der eksistere et vist antal åbne ordrer og jo flere åbne ordrer der er, jo dybere er markedet. Markedsdybden er derfor ofte et udtryk for likviditeten i et papir. Jo flere ordrer der til enhver tid, jo større chance er der for at man kan købe og sælge når man vil og at forskellen mellem bid/ask er så lav som muligt.

Hvad er fundamental analyse?
Fundamental analyse er nærmest diamentralt modsat til teknisk analyse. FA går ud på at man kigger på et firmas regnskaber typisk over 3-5 år for at se på, hvordan det rent faktisk er gået for firmaet. Her kigger man så bl.a. på om omsætningen steg. om indtjeningen steg tilsvarende eller bedre og om hvor godt firmaet klarer sig i forhold til dets konkurrenter. FA'ere vil hævde at det er muligt at finde et firmas 'rigtige' værdifastsættelse baseret på regnskabstallene og koster aktien mindre end denne værdi, så har man gjort en god handel ved at købe aktien.

Hvordan er skattereglerne for investeringer i danske/udenlandske aktier?
Skattereglerne for behandling af køb og salg af danske og udenlandske aktier er ens. Der findes tre skattebegreber i forbindelse med aktier: udbytteskat, aktieindkomst og kapitalindkomst. Udbytteskat er den mest ligefremme. Betaler ens aktier udbytte skal man betale udbytteskat. Denne skat tilbageholdes af danske banker og børsmæglere automatisk og opgives automatisk til skattevæsnet. Aktieindkomst er den indkomst man har, hvis man har købt aktier til en lav pris og solgt til en høj pris, men samtidigt har ejet aktierne i mere end 3 år. Kapitalindkomst er derimod den indtægt man har ved køb/salg af aktier som man har ejet under tre år. For udbytte og aktieindkomstskat findes der to skattesatser på 25% og 40%. Kapitalindkomst beskattes med ens marginalskat.

Hvad er put optioner?
Put optioner er en kontrakt der give køberen retten, men ikke pligten til at sælge f.eks. aktier til en på forhånd aftalt pris i en på forhånd aftalt periode. Sælgeren af en put option påtager sig pligten til at købe samme aktiv til den i kontrakten fastsatte pris, såfremt køberen måtte ønske at udnytte sin ret til at sælge. Put optioner kan bruges i spekulativt øjemed, hvis man forventer at prisen på en aktie falder eller bruges til at hedge med såfremt man ejer de aktier som kontrakten refererer til.

Hvad er call optioner?
Call optioner er en kontrakt der giver køberen retten, men ikke pligten til at købe aktier eller et andet aktiv til en i kontrakten fastlagt pris kaldet strike i en periode fastlagt i kontrakten. Sælgeren af call optionen påtager sig pligten til at sælge aktivet til den i kontrakten fastsatte pris, såfremt køberen vil udøve sin ret til at købe. Call optioner kan bruges både spekulativt og til hedgingformål, men både put og call optioner anvendes kun i beskedent omfang på det danske marked.

Hvad er futures?
En future er en kontrakt om at købe eller sælge en på forhånd aftalt mængde af et aktiv med faktisk levering af aktivet på et senere tidspunkt. Eksempler på futures findes f.eks. indenfor landbrug og oliebranchen. En landmand kan allerede inden høsten sælge korn eller kartofler til en pris han kender i dag og således sikre sig mod eventuelle prisfald senere. På samme måde kan en sheik, der ved at han vil pumpe 100.000 tønder olie op fra baghaven inden september, men tror at markedsprisen på olie inden da vil falde, sikre sig dagsprisen ved at sælge olie futures. Futures kan ligesom call og put optioner bruges til spekulation såvel som til hedging. En spekulant der forventer at prisen på olie vil fortsætte med at stige vil derfor købe olie futures.

Hvad er bid/ask?
Bid/ask er den terminologi der ofte anvendes for den pris som man hhv. får og skal give for aktierne når man køber dem på børsen. Forskellen mellem bid/ask er skabt af market maker der som navnet antyder har pligt til at skabe et marked for aktien. Er aktien illikvid er forskellen mellem bid/ask særligt stor. Dette kan betyde at hvis man køber og sælger en aktie indenfor 5 minutter uden at prisen i øvrigt har ændret sig, kan man allerede have mistet 10% pga. at man har købt til ask og solgt til bid. Det er derfor ofte en god ide at finde likvide aktier, hvis man har tænkt sig at handle ofte.

Hvad er hedging?
Hedging drejer sig om, at at sætte hække op foran sig eller rundt omkring sig, for at dække sig ind, for nu at oversætte begrebet direkte. Hedging drejer sig om at sikre værdien af en position indenfor et vist tidsrum og kan sammenlignes med at man tegner en brandforsikring på ens hus. Hvis huset brænder er man hedget ved at forsikringsselskabet udbetaler forsikringssummen eller betaler for genopbygningen af huset. Man har således ikke mistet noget af det man havde hedget, hvis uheldet skulle være ude. Specielt optioner og futures bruges til hedging.

Hvor kan jeg starte, hvis jeg vil vide mere?
Internettet er en guldbrube for videbegærlige mennesker og det svære er måske at se skoven for bare træer. Check evt. siden med interessante links.


Nøgletal

P/E: Price/earnings er en meget brugt indikator, der viser hvor meget man betaler for hver krones indtjening i selskabet. Med en p/e på 100 betaler man således 100 kroner for hver krones indtjening som selskabet har. Vender man brøken om får man et udtryk for hvor meget selskabet tjener for hver krone man smider ind og man kan derfor se at er p/e 10, får man hvis selskabet i næste regnskabsår fastholder sin indtjening ca. 10% forrentning af ens indskud. Men, står er det jo ikke mejslet i sten at indtjeningen i de kommende år, vil være af samme størrelse som det år som p/e er baseret på og er p/e større end 10 er det derfor oftest et udtryk for at der forventes en voldsom vækst i selskabets indtjening. En p/e under 10 er oftest et udtryk for at markedet forventer lavere indtjening i de kommende år.

K/I: Kurs/indre værdi viser på samme måde som p/e noget om markedets forventninger til selskabet. Er K/I mindre end 1, betyder det teknisk set at man for hver krone af selskabet man ejer, betaler mindre end 1. Det kan umiddelbart lyde som en fantastisk god årsag til at købe aktier i et selskab, hvis dets K/I er mindre end 1, men her skal man lige tænke på at det kunne jo være at den indre værdi er 'oppustet' i forhold til den reelle værdi, hvis selskabet blev likvideret. Hvis f.eks. et selskab har et stort lager af usælgelige plastic badedyr eller modetøj som er bogført i regnskabet til anskaffelsesværdi, men som reelt ikke engang kunne indbringe det, hvis man skulle realisere værdien af disse aktiver, så er det måske helt fair at markedet vurderer at K/I er lavere end 1.


Forkortelser

TA: Teknisk Analyse
FA: Fundamental Analyse
DD: Due Diligence. Bruges ofte på amerikansk til at beskrive at man har gjort sit hjemmearbejde før man f.eks. køber en aktie
SL: Stop Loss. Defineret ovenfor.
PP: Profit Protect. En variant af stop loss begrebet. Hvis ens position er 'in profit' kan man beskytte denne fortjeneste ved at have en regel der gør at man sælger automatisk, når man f.eks. har tabt 5% af denne fortjeneste.
KFX: Det danske markedsindex for aktier der handles på Københavns Fondsbørs
S&P-500: Et amerikansk index lavet af Standard & Poors der inkluderer de 500 største virksomheder noteret i USA
FTSE-100: Et index lavet af Financial Times over de 100 største virksomheder noteret på børsen i London
OMX: Et index over svenske aktier
DJIA: Dow Jones Industrial Average. Det index man oftest mener, når man taler om at Dow faldt eller steg. Indexet er baseret på de 30 af de største virksomheder i USA.


Jargon og ordsprog

"Buy the rumor, sell the fact"
Ofte ser man at markedet før regnskabstal offentliggøres bevæger sig opaf da markedet allerede har forventet om resultaterne er gode eller ej. Når resultaterne så offentligøres eller lige før, skynder man sig så at sælge aktierne for at høste fortjenesten.

"The trend is your friend"
TA'ere mener at man ikke skal stritte imod en trend på en graf over en akties priser og købe når prisen er på vej ned, eller sælge når den er på vej op.

"Buy and hold"
Den klassiske måde at investere på. Køb en aktie og sælg den aldrig. Hvis man er heldig at ens bedsteforældre købte et par aktier i AP Møller selskaberne tilbage i 1812, så havde man ikke så meget at bekymre sig om idag.

"If you don't know the sucker when making a deal, it is probably you"
Citeret frit efter Warren Buffett, men værd at skrive sig bag øret, når man begynder at kaste sig ud i investeringer. Der er simpelthen ikke nogen der forærer noget væk på et marked, hvor der er mange velinformerede købere og sælgere.

"An investment is a short term speculation turned sour"
En gammel vittighed blandt spekulanter, der dels er baseret på menneskers irrationelle modvilje mod et tage et tab tidligt og dels spekulantens ide om at enhver position man tager er med en kortsigtet gevinst for øje.

"There is no such thing as a free lunch"
Meget brugt udtryk som tjener til at gøre opmærksom på at det enestående tilbud som man lige har set nok slet ikke er så godt som man går og tror. Der er jo altid nogen der betaler for en gratis frokost, på den ene eller den anden måde.

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Nyhed: Brugernes egne analyser

Spekulant.dk/vikingen Spekulant.dk egenproduceret indhold - MedicoInvestor.com Spekulant.dk egenproduceret indhold

Daytrading med Kozok - Aktiespil 2023 Guide - Aktiedebat - Filmguide

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar. Spekulant.dk kan ikke garantere at alle oplysninger er korrekte.

Copyright ©2000-2023 Spekulant.dk |

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? |