Spekulant.dk
"The most valuable commodity we know of is information"

Gå til forsiden af Spekulant.dkGuide til aktiespil / Investorfilm / Daytrading med Kozok / Aktiedebat

Vikingen aktieanalyse / Brugernes egne analyser / MedicoInvestor.com MedicoInvestor.com er en del af Spekulant.dk


Dropbox - GRATIS online backup til PC, Mac, iPhone og AndroidAktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk  / Investeringsbøger / Spørgsmål og svar om investering


Spekulant.dk anmelder: Andre Folks Penge5 års research og interviews med mere end 400 personer har kastet lidt af en moppedreng af sig. Gennem knap 450 sider afdækker de to JP-erhvervsjournalister Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg i bogen Andre Folks Penge - Historien om den danske finanskrise grundigt den danske del af finanskrisen som bl.a. fik regional-, lokalbanker og sparekasser til at krakke på stribe.

Vi hører om menneskeskæbner som mistede hele deres opsparing og mere til, bl.a. den groteske historie om stilladsmontøren Brian Fugl som blev lokket ind i et I/S som investerede i et faldefærdigt indkøbscenter på Vestfyn, en anpart på under 80.000 kr. udviklede sig senere til en regning på over 2 mio. kr. fra statens "skraldespandsselskab" Finansiel Stabilitet, på trods af at Brian Fugl ellers af stifterne af det pågældende ejendomsprojekt via kvittering (og en ekstraregning) var lovet at være helt ude af projektet.

Bogen afdækker gennem de første par hundrede sider talrige eksempler på hvordan en kreds af skruppelløse pantebrevs-jonglører ved fælles hjælp og interne handler fik handlet adskillige (ofte tvivlsomme) ejendomme op i urealistisk højt niveau. Ejendommene blev ofte handlet flere gange med meget kort tidsrum, nærmest i damp-tempo så bilparker med Ferrarier, Lamborghinier, luksus-sommerhuse under eksotiske himmelstrøg osv. en masse kunne finansieres. Via den opskruede prissætning og "overskud" fra handlerne lykkedes det derefter at opnå lån i en lang række banker og sparekasser, hvor der dels kunne lånes endnu flere penge til nye tvivlsomme ejendomseventyr, dels blev givet fripas til at spekulere for milliarder af kroner i valuta-transaktioner, som senere skulle vise sig også at blive skæbnesvangre, da man ikke havde taget højde for at markedet kunne ændre sig til det lodret modsatte af det scenarie man spekulerede i. Modydelsen for at kunne opnå kreditter i bankerne bestod på grotesk vis ofte i at lånerne (lånefinansieret, naturligvis...) blev bedt om at købe aktier for meget store beløb i de pågældende banker, som ligeledes skulle vise sig at blive en gældsmæssig katastrofe, da først korthuset ramlede.

Korthuset begynder for alvor at ramle på toppen af boligboblen, bl.a. via artikelserien Det Store Ejendomsspil som blev bragt i Jyllands-Posten af de to forfattere til bogen, det er til dels denne artikelserie bogen bygger på, men i udvidet og sammenhængende form med en række nye detaljer og opdateringer helt frem til sommeren 2013, hvor de første retslige efterspil og domme har fundet sted.

Bogen dækker ganske godt sløseri og riden med på bølgen på grænsen til det amatøragtige i en lang række banker, i en periode med voldsom konkurrence om at kapre kunder, sikre stigende overskud, stigende aktiekurser osv. - ofte for at ledelsen bl.a. selv kunne profitere på lukrative optionsordninger. Vi får også indblik i et par insider-sager hvor små-banker og sparekasser ved fælles hjælp forsøger at handle sine egne aktiekurser op. Umiddelbart er det tvivlsomt om ansvarlige i bankerne før det var for sent, har været klar over at ejendomsprojekter m.v. man via lån og kreditgivning var viklet ind, var handlet urealistisk højt op i pris, men bogen giver et godt billede af en nærmest blind tro på at markedet kun kunne fortsætte en vej - op, og at den hurtigste vej til videre profit var at øge udlånene yderligere. Mastodonten Danske Bank går heller ikke ram forbi i bogen, hvor det irske ud-over-stepperne eventyr som ved udgangen af marts 2013 havde kostet banken 35 mia. kr. også bliver dækket. Som et kuriosum kan det nævnes at en af de tidligere Danske Bank ejede filialer i Irland i dag er omdannet til bedemandsforretning, hvilket i bogen også afdækkes med et facadebillede flankeret af adressens nye ejere.

Alt i alt en bog som grundigt og dybdeborende dækker et hvad man vel må betegne som helt igennem grotesk og for mange (både for små og store bankaktionærer) tragisk dansk stykke finanshistorie, der bliver gjort grundigt om med myten om, at krisen og de væltede banker udelukkende skyldes en udefra kommende finanskrise, men at en stor del af skylden i høj grad ligger hos en personkreds som indbyrdes handlede adskillige ejendomme urealistisk højt op i pris og siden opnåede nærmest fripas til at kunne låne endnu mere i banker som siden væltede. Man kunne i bogen måske godt ønske at der blev gået lidt grundigere bag om personerne som stod bag eksempelvis pantebrevs-karrusellen, evt. via interviews osv. - af "gode" grunde har de fleste af disse dog ikke ønsket at medvirke. Flere af de pågældende tyder på at "slippe" med domme for manglende afgifter på luksusbiler osv. og paradoksalt nok ikke retslige efterspil omkring tvivlsom jonglering med pantebreve og urealistisk opskruede ejendomspriser.

Bogen har sin egen Facebook-side: https://www.facebook.com/AndrefolkspengeGå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil / Investorfilm / Daytrading med Kozok / Aktiedebat

Vikingen aktieanalyse / Brugernes egne analyser / MedicoInvestor.com MedicoInvestor.com er en del af Spekulant.dk

AktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk  / Investeringsbøger / Spørgsmål og svar om investering

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar.
Spekulant.dk kan ikkes garantere at alle oplysninger er korrekte.

Copyright ©2000-2023 Spekulant.dk |

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? Interested in advertising on Spekulant.dk...? |