Spekulant.dk

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Nyhed: Brugernes egne analyser

Spekulant.dk/vikingen Spekulant.dk egenproduceret indhold - MedicoInvestor.com Spekulant.dk egenproduceret indhold

Daytrading med Kozok - Aktiespil 2016 Guide - Aktiedebat - Filmguide
AktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk - Investeringsbøger - Spørgsmål og svar om investering


Vis artikeloversigt

Markedskommentar fra www.spekulant.dk - uge 50
af Stump (16/12/2001 @ 23.09)

Slut på bearrally?
Aktiemarkedet faldt i ugens løb støt og roligt tilbage, både i Danmark og i det store udland. I Danmark betød det, at KFX-indekset dels faldt under 50 dages glidende gennemsnit (MA50), dels faldt ud af bunden på den snævre kanal, 260-270, som det har handlet i de sidste to måneder. De fleste brede indeks, herunder det amerikanske S&P 500, det tyske DAX, det engelske FTSE og det svenske OMX faldt så meget, at de fuldstændigt neutraliserede det skarpe 2-dages rally i forrige uge, og for nogle indeks endda mere til.

Det eneste indeks, som fortsat mangler at neutralisere noget af forrige uges bratte stigning er Nasdaq, som tilsyneladende fandt støtte i 1940-niveauet = 200 dages glidende gennemsnit. Næste alle individuelle Nasdaq aktier ligger dog nu i noget, som tvangfrit kan tolkes som en topformation, og nogle af de "svageste", såsom Juniper Networks, er allerede faldet klart under MA50. Kongerne over alle spekulationsaktier, biotekaktierne, ligger desuden svagt, og er som helhed faldet ca. 6 % tilbage.

Ovenstående udvikling var præcis hvad der skulle til for at støtte min hypotese om, at sidste uges minirally var "udmattelsestoppen"; den sidste krampetrækning, før rallyet var slut.

Kigger man f.eks. på det svenske OMX, ser det meget "smukt" ud. I både størrelse og varighed minder den nu afsluttede top således ekstremt meget om den tilsvarende udmattelsestop, som endte forårets rally. Herefter var det for OMX vedkommende direkte ned ad bakke med kun minimale rebounds, indtil vi kom længere hen i forløbet, hvor der igen forekom skarpe rallys af 1-5 dages varighed (short covering rallys). Nasdaq havde derimod yderligere to af disse skarpe short-covering rallys efter toppen i maj, førend dette indeks for alvor faldt tilbage.

Hvordan det hele kommer til at forløbe denne gang, herunder hvornår og hvor mange short-covering rallys, der kommer, er naturligvis umuligt at sige. Og man kan heller ikke helt udelukke, at et eventuelt "julerally" i næste uge kunne bringe Nasdaq en smule over forrige uges topnotering, idet dette indeks jo ligger stærkere end alle andre. I dette scenarie ville S&P500 formentlig blive afvist omkring 1150, som tilsyneladende danner modstand nu.

Overordnet set er jeg imidlertid ret sikker på, at vi nu har set toppen, og eventuelle rallys i de kommende uger bør derfor bruges til at sælge ud, og evt. gå short, hvis man har mulighed for og lyst til det.

Hypotesen om en topformationen på aktiemarkedet understøttes af udviklingen på valutamarkedet, hvor yen nu er i klar nedtrend overfor både dollar og euro, samtidig med, at dollaren er gået i nedtrend overfor euro (faldet under både MA200 og MA50). Valutaerne i de to mest problemramte økonomier i den vestlige verden falder således nu i takt over den valutaen i den (trods alt) mindst problemramte økonomi, nemlig den europæiske.

Især dollarens svaghed overfor euro er et vigtigt signal, for der har de sidste 2-3 år været en meget høj grad af korrelation imellem dollarens styrke overfor euro og aktiemarkedets styrke. Jeg ser derfor i høj grad euroens styrkelse som et negativt tegn for aktiemarkedet, om end det på sigt er både nødvendigt og realøkonomisk fornuftigt med en tilbagevenden til mere "normale" valutakurser end dem, vi har haft siden 1999.

Alle har efterhånden fuldstændig afskrevet muligheden for, at dollaren nogensinde vil afgive noget af den kursgevinst i forhold til blandt andet euro, som den har opnået siden 1999. Og NETOP derfor vil det ske nu, tror jeg. For det er jo netop altid, når markedet er mindst bekymret, at det uventede og "overraskende" så faktisk sker.

Tilsvarende vil det være logisk nok, om forrige onsdag markerede toppen i aktierallyet, idet vi her brød igennem både MA200 på Nasdaq samt de psykologisk vigtige 2000 og 10000 niveauer på Nasdaq og Dow. Dette var et meget positivt teknisk signal, og har givetvis fået den sidste pessimist til at overgive sig og hoppe med på vognen, samt fået den sidste shortsælger til at løbe skrigende bort. Og det er netop, når det sker, at et rally slutter, for så er der ikke nogen til at købe op, når kurserne begynder at falde tilbage.

Det sidste signal, som vi mangler at se for at bekræfte en top i aktiemarkedet, er en stabilisering af kurserne på obligationer med lang løbetid. Dette er ikke sket endnu. Tværtimod blev obligationsmarkedet i ugens løb svækket yderligere en anelse, og den 10-årige rente i USA er nu oppe på ca. 5,2 % - det højeste siden august måned.

Obligationerne toppede imidlertid også langt senere end aktiemarkedet bundede denne gang, og udviklingen har ifølge "pålidelig kilde" været præget af, at et antal store spekulative long-positioner kom i klemme, da markedet kollapsede i starten af november. Disse positioner er derfor blevet likvideret, hvilket i høj grad har været medvirkende til det meget voldsomme kursfald.på obligationer.

Det er derfor bestemt en mulighed, at obligationerne vil stabilisere sig og komme tilbage igen snart, når markedet er "kommet sig" over denne begivenhed.

Der er imidlertid også den alternative mulighed, at vi nu er gået i gang med en ny fase af bearmarkedet, hvor det denne gang ikke kommer til at dreje sig så meget om sektorrotation, men mere om en total "likvidering" eller udvaskning af alle de finansielle markeder.

Guldaktier er begyndt at stige ret voldsomt, og det er faktisk interessant, da det antyder, at der i hvert fald er nogle investorer/spekulanter, som nu ser en reel fare for en sådan dollarkrise / større finansiel krise, hvor guld kan komme til at fungere som en "sikker havn". Denne hypotese er måske nok noget spinkel endnu, men den støttes egentlig meget godt af udviklingen i de forskellige sektorer:

* svaghed i dollar

* stor svaghed i medicinalaktier (tidligere "sikker havn"). Mange medicinalaktier ligger således nu ved et punkt på kurven, hvor der er tæt på at ske et "uheld". For Novo vil "uheldet" ske ved et fald under ca. kurs 300. Hvilket i øvrigt ville være en logisk udvikling, såfremt dollar og navnlig yen fortsætter deres kursfald overfor euro, idet Novo i så fald vil få en meget beskeden indtjeningsvækst næste år.

* stor svaghed i olieaktier. Også disse ligger nu omkring et ret kritisk teknisk punkt, hvor yderligere fald kan åbne for et stort "ben" nedad. Hvilket i øvrigt ville være logisk nok med den lave oliepris.

* svaghed i defensive fødevareaktier, som stadig ligger nær deres top, men som klart har mistet momentum de sidste 6-12 måneder, og ser ud til at få meget svært ved at stige væsentligt, også selvom de skulle komme til at nyde godt af nok en sektorrotation.

* begyndende svaghed i konjunkturfølsomme aktier på ny.

* stor svaghed i "sikre" amerikanske obligationer og en kraftig udvidelse af rentespændet mellem amerikanske og europæiske obligationer de sidste 6-7 uger.

Det sidste kan godt ses som udtryk for en forventning om stærkere økonomisk vækst i USA end Europa, altså et positivt signal. Og det er givetvis, hvad de fleste gør. Men når det er kombineret med en svækkelse af dollaren samt styrkelse af guld bliver det for mig at se et signal, som lige så vel kan tolkes på en meget negativ måde. Især fordi FED i ugens løb sænkede renten yderligere 0,25 % og signalerede, at der kan komme yderligere sænkninger næste år. Hvilket alt andet lige burde medføre en indsnævring af rentespændet til Europa, ikke det modsatte.

Om vi så virkelig står foran en større finansiel krise med "likvidering" af alle de finansielle markeder (læs: tilbagevenden til nogle mere normale og attraktive kurser), eller om vi blot er ved at lægge an til nok en sektorrotation, hvor de konjunkturfølsomme papirer falder og de "defensive" inkl. obligationer stiger, ja det må tiden naturligvis fortælle.

Det bedste, man kan gøre, er derfor nok at lukke øjnene og simpelthen ride med på de trends, som der er i markedet. Men p.t. er der altså ikke ret meget andet end guldaktier (og Radiometer!), som ligger teknisk stærkt. Så med mindre man har lyst til at gå ind her, så vil jeg anbefale, at man går over i korte obligationer og/eller kontant, og afventer situationens udvikling de kommende uger/måneder.

Ovenstående er naturligvis ene og alene en teknisk analyse af markederne. For at en hypotese om nye tilbagefald for (konjunkturfølsome) aktier skal være troværdig må man selvfølgelig også stille sig selv spørgsmålet: "hvad skulle dog få aktierne til at falde i de kommende 6-12 måneder"? Her er mine 3 primære kandidater:

* Muligheden / risikoen for en eller anden grad af finansiel krise / valutakrise, som gennemgået overfor. Kandidaterne til at udløse en sådan krise er utallige.

* Obligationer er nu igen blevet langt mere attraktive som et alternativ til aktier end de var for bare 6 uger siden. I slutningen af oktober, da det også så ud som om aktierne toppede, var den 10-årige rente i USA således nede og røre ved 4,2 %. I dag er den 10-årige rente 5,2 % = næsten 25 % højere, samtidig med at aktier er ca. 5-7 % dyrere. Aktierne kan således ikke længere holdes oppe af "der er ikke noget alternativ" argumentet. For i dag er der igen et særdeles attraktivt alternativ til det hårdt pumpede amerikanske aktiemarked, nemlig en fuldstændig risikofri investering, som p.t. giver ca. 3,5 % i årlig forrentning ud over inflationen.

* Markedsdeltagere og analytikere antager generelt, at recessionen vil slutte et sted imellem nu og foråret 2002, idet efterkrigsrecessioner i USA i gennemsnit har varet 11 måneder. Denne recession minder imidlertid i hele sin karakter langt mere om de investeringsdrevne førkrigsrecessioner, som i gennemsnit varede 22 måneder. Hertil kommer, at denne recession er en mere eller mindre synkron global recession, hvilket generelt IKKE var tilfældet med de andre efterkrigsrecessioner, i hvert fald ikke i samme grad som i dag. Dette komplicerer naturligvis situationen væsentligt, idet der ikke er nogen lande, der kan "hive de andre op".

Kombineres denne viden med det forhold, at stort set ingen amerikanske nøgletal svarer til, hvad man normalt ser ved slutningen af en recession, så føler jeg det er rimeligt at påstå, at der er en meget stor SANDSYNLIGHED for, at recessionen i USA og dermed i Verden kommer til at vare betydeligt længere end de andre efterkrigsrecessioner og/eller at et evt. recovery næste år bliver meget begrænset i sit omfang.

Og det kan så være den katalysator, som er nødvendig for, at markedet vil foretage det yderligere fald, som både den tekniske og fundamentale analyse indikerer, at det "skal", for herefter måske at bunde ud engang i slutningen af 2002.

Hele high-tech sektoren i USA handler således nu til ca. 50 x den estimerede indtjening næste år, hvilket vel taler for sig selv. Især da erfaringen viser, at disse estimater næsten altid er for optimistiske, selv i fremgangstider.

Læg hertil, at FED nu kun har 1,75 % tilbage i "kanonen" til at bekæmpe eventuelle nye kursfald på aktiemarkedet, og grunden er sået for noget, som KAN gå hen og udvikle sig ganske "interessant" i løbet af 2002. Hermed være ikke sagt, at der er nogen GARANTI for voldsomme kursfald, for det er der naturligvis ikke. Men risikoen for, at aktiekurserne falder kraftigt i løbet af 2002 må i hvert fald siges at være større end muligheden for, at de stiger markant fra det nuværende niveau. Så skal man endelig være eksponeret imod aktier, så bør det nu efter min bedste opfattelse igen være på den "korte" side af spillet.

Hilsen Stump/Lars Hansen

Vis artikeloversigt

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Nyhed: Brugernes egne analyser

Spekulant.dk/vikingen Spekulant.dk egenproduceret indhold - MedicoInvestor.com Spekulant.dk egenproduceret indhold

Daytrading med Kozok - Aktiespil 2016 Guide - Aktiedebat - Filmguide

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar.
Spekulant.dk kan ikke garantere at alle oplysninger er korrekte.

Copyright ©2000-2016 Spekulant.dk |

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? |