Spekulant.dk
      "The most valuable commodity we know of is information"

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk


<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Opretholdelse af sikkerhed i daytrading

I tillæg til nedenstående kan du læse mere om Flemming Kozoks tanker om sikkerhed og stop loss på Nordnetbloggen.dk i hans artikel "Frygten er det stærkeste værn", http://www.nordnetbloggen.dk/frygten-som-det-stærkeste-værn.

Hvis man ønsker at trade intensivt er det absolut nødvendigt at inkorporere sikkerhedsstrategier i aktiviteten. Jeg har altid arbejdet efter tankegangen ”for at komme længst må man starte med at beskytte sig selv”. Jeg har således altid levet efter princippet om hellere en enkelt eller to i hånden frem for 10 som er ude af rækkevidde. Det er et mere sikkert princip at leve efter og kan fungere særdeles godt i forbindelse med denne type aktivitet. Netop det princip eksekveres gennem konsekvent og disciplineret eksekvering af stop loss-strategi. Denne form for beskyttelse af sig selv i markedet via brug af stop loss er som sådan meget logisk. Problemet er blot at mange handlere ikke eksekverer tilstrækkeligt i praksis.


Et problem ved stop loss er sandsynligvis at det indebærer at man tager et tab. Det gør altid ondt at tabe. Særligt når man ikke er vant til at tage sådanne tab pr. automatik og således lader følelserne komme i spil på samme tid. En vigtig egenskab for at kunne dygtiggøre sig i brugen af stop loss er at man arbejder aktivt med accepten af en ny situation. – Med andre ord at man er åben for og i stand til at acceptere at det man troede hidtil ikke umiddelbart lader til at blive sandt. Som daytrader er det vigtigt at man dygtiggør sig til at kunne gøre dette inden for sekunder, minutter eller timer, afhængig af tidsrammer og strategier man arbejder under. Man skal med andre ord undlade at låse sig fast i tidligere holdninger. Disse tidligere holdninger må ikke regere beslutninger i det som kan repræsentere en ny situation. Dette er en meget typisk faldgrube for særligt private investorer (ikke daytradere).

For at sikre at stop loss-strategien altid eksekveres er det vigtigt at vende tilbage til tidligere nævnte ydmyghed: Hvis man har erkendt at man intet ved, men blot observerer og handler efter indikationer i markedet, bør man teoretisk være notorisk bange. – Er man notorisk bange skal man nok få overholdt sin stop loss-strategi!

Som jeg selv siger: ”Frygten er det stærkeste værn”.


Handel og jordnært afkast med "Snake Fruits" udenfor Yogyakarta på Java. Fra rundrejse i Indonesien, juli-august 2011 (Privat foto)

Psykologiske faldgruber

Daytrading kræver en klar tankegang. Den succesrige daytrader besidder disciplin, ikke blot omkring sin strategi, men også i forhold til selvbevidsthed omkring sin tankegang. Dette er et område med flere faldgruber og mange handlere begår deres fejl netop her, bevidste om det eller ej.

Et element her er det vi kan kalde den indre ”dummernik”, som kan siges at repræsentere en art selv-destruktiv tankegang og ageren; noget alle besidder i deres underbevidsthed og som skal regeres. Sagt på en anden måde skal aktøren gennem sin selvbevidsthed øge sin evne til ikke at udføre dispositioner som på forhånd kan anses som ikke hensigtsmæssige. Dette er dybest set et spørgsmål om at lære sig selv bedre at kende på dette plan og bestemme bedre over hvad man tillader sig selv at gøre. Alt dette kan muligvis lyde en smule underligt. Sandheden er dog den, at mange – særligt nyere aktører – relativt ofte vil foretage tabsgivende dispositioner, som de i realiteten, forud for eksekveringen af den pågældende handel, var ganske fint klar over ikke ville vise sig fornuftige

Dette element lægger sig i en vis udstrækning op ad én af alle handleres og investorers store potentielle faldgruber, nemlig grådighed. Det er særdeles centralt at tilegne sig evnen til at tøjle sine psykologisk relaterede svagheder, herunder grådigheden. Denne vil bl.a. give sig til kende i form at ovennævnte art fejlagtige disposition. Grådighed kan bortlede tankegang og sløre det klare billede; kort sagt være kraftigt medvirkende til at der foretages uhensigtsmæssige dispositioner.


Den anden af de store psykologiske faldgruber er frygt, som ofte kan medvirke til at paralysere. Disse to tilstande – grådighed og frygt – og de konsekvenser de har for eksekveringen af aktivitet i markedet bør aktøren søge et højt niveau af selvbevidsthed omkring. Denne tilstand af selvbevidsthed skal opnås, da dette udgør selve grundlaget for at man kan bearbejde de to tilstande. At kunne tøjle sine psykologiske faldgruber er et absolut krav for den som søger kontinuerlig succes indenfor området.

Streng disciplin er i denne sammenhæng vigtige nøgleord, bl.a. idet niveauet af frygt indirekte nedbringes gennem på streng vis at følge sine strategier. Ved at følge sine strategier, som helt underforstået bl.a. indebærer krav om niveauer for stop loss samt protect profit, undgås de mere voldsomme nedture, som i høj grad er en medvirkende faktor for at frygt kan vinde indpas i handlerens psyke. Hvis man eksempelvis brænder sig voldsomt på dårlig eksekvering af et ellers interessant setup, kan det meget vel tænkes at man ikke kan/ tør eksekvere som man egentlig burde næste gang der ses setup af samme type. Dette vil ske blot fordi man, bevidst såvel som ubevidst, vil fokusere på similariteten ved de givne setups. Her ses stor sandsynlighed for manglende eller mangelfuld eksekvering også på trods af, at alt umiddelbart taler for eksekvering i det givne setup. Havde man aldrig brændt sig voldsomt til at starte med, ved netop at følge sin strategi, havde man eksekveret også fremover.

Bagsiden af medaljen

Det kræves af den flittige, disciplinerede daytrader der ønsker at leve af aktiviteten, at markedet følges meget intenst. Det bevirker på samme tid at man vil blive udsat for stress konsekvent og i længere perioder. Det er derfor centralt at søge aktivt at modvirke de påvirkninger stress kan have, herunder ved at søge at holde kroppen fysisk i gang, opretholde sociale aktiviteter, spise sundt, etc. for at kunne opretholde den klare tankegang, der er et must for den aktive daytrader.

Den potentielle daytrader bør overveje grundigt hvorledes daytrading-aktiviteter vil være forenelige med et evt. familieliv. I denne relation bør bl.a. tages til overvejelse om man vil være stærk og dygtig nok til at håndtere livets øvrige krævende opgaver, også i eller efter selv den mørkeste stund på markedet.

Afslutningsvis skal det for en ganske god ordens skyld nævnes, at daytrading er en meget kompliceret disciplin at opnå succes i på kontinuerlig basis. Måtte man søge lykken indenfor området er det et absolut krav at være bevidst om de særdeles betydelige risici behæftet med aktiviteten.


Flemming Kozok i slumområde i Jakarta. Fra rundrejse i Indonesien, juli-august 2011 (Privat foto)

<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar. Spekulant.dk kan ikkes garantere at alle oplysninger er korrekte.
Copyright ©2000-2018 Spekulant.dk |

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? |

Daytrading med Kozok på Spekulant.dk