Spekulant.dk
      "The most valuable commodity we know of is information"

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk


<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Kozok har som daytrader beskæftiget sig med handel i selskaber noteret på Nasdaq NM (National Market), Nasdaq SC (Small Cap), NYSE (New York Stock Exchange), AMEX (American Stock Exchange), samt OTC BB (Over the Counter Bulletin Board). Han har handlet aktier noteret i godt og vel alle tænkelige sektorer og nicher af markedet. Disse sektorer kan ses her.

Flemming Kozok har siden år 2000 handlet aktier "long" såvel som "short". Long betyder kort sagt at der satses på et stigende marked og er altså udtryk for det vi kan kalde den "traditionelle" type handel. Når der derimod sælges short satses på faldende kurser. Der sælges kort sagt lånte papirer, som købes tilbage på et senere tidspunkt til en for short-sælger forventeligt lavere pris. Short-sælger vil dermed tjene differencen mellem de to priser. Dette er en type handel Flemming Kozok i udpræget grad benytter sig af og er i høj grad medvirkende til at han også havde succes på markedet i perioden efter "IT-boblen" brast i april 2000 og startede en længere periode karakteriseret ved faldende aktiekurser. Se i øvrigt Flemming Kozoks blogindlæg fra august 2011 om emnet Short Selling på Nordnet Banks blog, http://www.nordnetbloggen.dk/short-selling-myten-syndebukken.

Handelsstrategier & Metoder

Langt størstedelen af handelsdagen foregår med en konstant screening af 400 udvalgte papirer i selve handelssystemet. Disse papirer er udvalgt ud fra de personaliserede aktielister.Visse dele af papirerne i handelssystemet er basis for konstant udskiftning. Herudover udarbejdes på dag til dag-basis en "fokusliste" typisk bestående af 30-50 papirer noteret på Nasdaq, NYSE og AMEX (eksl. OTC BB). Disse papirer er altså forhåndsudvalgt til aktiv handel, hvis Nasdaq ser ud til at skulle foretage mere betydelige bevægelser. Denne liste er "gearet" til udsving i såvel op- og nedadgående retning, idet fokuslisten både består af papirer til long- såvel som short-positioner. Herudover udarbejdes dagligt liste på ca. 20-30 papirer noteret på børsen for micro caps, OTC Bulletin Board. OTC-papirerne er dog hyppigt gengangere fra den foregående handelsdag. Naturligvis handles konstant over handelsdagen på eventuelle betydelige nyheder fra langt de fleste øvrige selskaber.

Alle handler foretages i et informations- og handelssystem med valgmulighed for routing til mange forskellige market makere og ECN's. Disse har forskellige måder at eksekvere ordrer på i markedet. Handlerne foretages alle i sidste ende - uden undtagelse - med basis i udseendet af ordredybden også kaldet level II. Se i øvrigt nærværende ordredybde som eksempel. Her vil du også finde yderligere forklaring samt eksempler på ECN’s og Market Makers.

Hvad angår den mere konkrete handel kan tilgangen hertil kort fortalt karakteriseres under henholdsvis Scalp trading, Day trading og Swing trading.Flemming Kozok på rundrejse i Caribien, vinteren 2008. Her Tortola/ British Virgin Islands. (Privat foto)

Et par gode råd

Flemming Kozok giver i det følgende nogle gode råd til den der måtte gå med tanker om at prøve kræfter med daytrading. Han kommer også ind på potentielle risici og konsekvenser behæftet med daytrading.

Hvad er min profil?

Hvis man ønsker at praktisere daytrading er det vigtigt at finde ud af hvilken type handler man er. Hvilken af ovenstående kategorier egner man sig bedst til – og ikke mindst: Hvad har man mest lyst til? Er lysten ikke til stede står man allerede er mærkbart svækket, idet daytrading er en mentalt opslidende disciplin.


Uagtet hvilken metode – eller flere - man mener sig bedst egnet til er det vigtigt at opnå et meget nært bekendtskab med markedet og de papirer man vil daytrade i. Dette er naturligvis et krav for enhver aktiehandler, daytrader eller ej. Dog vil daytrading i helt særlig grad ”udstille” handlerens dispositioner, hvis ikke denne har opnået det påkrævede nære forhold til markedets ageren, samt de relevante aktiers måder at opføre sig på. Dette er lærdom man løbende vil tilegne sig, men som bedst og hurtigst opnås ved at dedikere megen tid og mange kræfter på aktiviteten. Med andre ord ved at lade bekendtskabet med daytrading blive et meget intenst forløb.

Uanset hvilken tilgang der praktiseres vil disciplin dog være et nøgleord. Kun den disciplinerede daytrader vil klare frisag i det længere løb. Det kan lyde som en kliché; ikke desto mindre er det sandt.

Planlæg handlen

Et andet grundlæggende krav for daytraderen er at have en plan for hvordan man vil angribe den konkrete handel:

- Hvilke argumenter er der for at foretage den konkrete handel?
- Hvad er den grundlæggende tilgang til dispositionen og hvad er målet med den?
- Hvordan vil man eksekvere sin entry?
- Hvad er mine overvejelser omkring stop loss?
- Hvornår vil man gå ud af positionen og hvilke argumenter er der herfor?
- Hvordan vil man eksekvere sin exit?

Den succesrige daytrader har altid en klar forestilling om ovennævnte punkter inden der åbnes en position. Evnen til over en handelsdag at foretage et væld af ovennævnte art analyser på ultrakort tid er noget daytraderen vil udvikle over tid. Erfaring og et nært kendskab til hvorledes markedet og de relevante papirer opfører sig under givne forhold er de vigtigste ingredienser for udvikling af denne evne.

En sund indstilling er at i øvrigt være ydmyg og åben. Enhver daytrader bør leve efter devisen ”Det eneste jeg ved, er at jeg ikke ved noget”. Kun den mindre vidende er overbevist om den fremtidige retning på et underliggende aktiv. Den oplyste vil leve med bevidstheden om at man aldrig på noget tidspunkt ved noget, derimod udelukkende observerer indikationer af varierende styrke. Denne bevidsthed og indstilling vil bidrage daytraderen til at identificere fejlagtige dispositioner på et tidligere stadie, samt hjælpe til accepten af stop loss. Denne tilgang lægger sig ydermere op ad et andet vigtigt og fundamentalt element, nemlig indstillingen om altid at forvente det uventede; altid at være åben for at alt kan ske. Selv når man mener at vide at det ikke kan ske. Med den rette holdning når man længst.

Læs eventuelt mere om disse emner, herunder kravet til hurtig omstilling, i Flemming Kozoks blogindlæg fra april 2011 på Nordnets hjemmeside, http://www.nordnetbloggen.dk/kravet-til-hurtig-omstilling-–-rare-earth-uran.


Flemming Kozok på markedet, august 2005 (fotograf: Bjørn Stig Hansen)

<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar. Spekulant.dk kan ikkes garantere at alle oplysninger er korrekte.
Copyright ©2000-2018 Spekulant.dk |

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? |

Daytrading med Kozok på Spekulant.dk