Spekulant.dk
      "The most valuable commodity we know of is information"

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk


<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Afkasthistorik år 2000-2006

Flemming Kozok genererede:

  -  I år 2000 en forrentning på 12.800% fordelt på 25.019 handler.

  -  I år 2001 en forrentning på 114% fordelt på 20.241 handler.

  -  I år 2002 en forrentning på 84% fordelt på 10.285 handler.

  -  I år 2003 en forrentning på 274% fordelt på 11.856 handler.

  -  I år 2004 en forrentning på 141% fordelt på 8.687 handler.

  -  I år 2005 en forrentning på 118% fordelt på 7.828 handler.

  -  I de første seks måneder af 2006 en forrentning på 115% fordelt på 8.494 handler.

Kozok har i sin periode med daytrading-aktivitet på fuld tid i perioden 2000-2006 samlet set udført mere end 100.000 aktiehandler på de amerikanske aktiemarkeder. I rene transaktionsomkostninger i form af kurtage og ECN-gebyrer har han samlet set betalt mere end 15 mio. kr. Kozok har benyttet sig af info- og handelssystemer udbudt af Track Data Securities, Inc. (Nasdaq SC: TRAC) www.trackdata.com, Thinkorswim www.thinkorswim.com samt Interactive Brokers www.interactivebrokers.com

Da samlede indtægter beløber sig til omkring 16 mio. kr. har Flemming Kozok altså betalt ca. det samme beløb i rene handelsomkostninger som det indtjeningen udgør efter omkostninger. Kozok har med andre ord på sine daytrading-aktiviteter før omkostninger genereret en indtjening på omkring 30 mio. kr. eller en forrentning i niveauet 92.300% svarende til rundt regnet en 924-dobling af den oprindelige kapital. Det fremgår således tydeligt at man med særligt høj frekvens af handler skal være beredt på at afholde omfattende handelsomkostninger før aktiviteten bliver profitabel.

Størstedelen af disse omkostninger skal dog ikke ses i kurtager, men derimod i form af gebyrer pr. handlet aktie, eller "per share fees". Omkostninger relateret til aktiv handel i papirer med kursmæssig lav absolut værdi kan altså vise sig særligt høje. Se mere om omkostninger, "fee per share" her.Flemming Kozoks afkast har givet genlyd over årene. - Fra Harau Valley, Bukittinggi, Sumatra, juli 2011 (Privat foto)

Daytrading på deltid - afkasthistorik 2007-2011

Kozok arbejder ikke længere så intensivt med daytrading og har siden 2007 generelt opereret på et lavere blus end tidligere. Bl.a. har han siddet i bestyrelsen for 2 mindre selskaber og været direktør for et mindre dansk venturekapitalselskab. Herudover har han færdiggjort sin cand.merc-uddannelse på CBS i København (2008-2010) samt medvirket i diverse projektarbejder, herunder for Nordnet Bank som han pt. blogger for.


Du kan læse Flemming Kozoks blogindlæg på denne side.

På trods af øvrige aktiviteter og generelt mindre fokus på daytrading har Flemming Kozok fortsat formået at generere følgende afkast af den til daytrading dedikerede kapital:

  -  I de sidste seks måneder af 2006 en forrentning på 28,17% fordelt på 2.858 handler.

  -  I år 2007 en forrentning på 43,78% fordelt på 6.277 handler.

  -  I år 2008 en forrentning på 52,70% fordelt på 4.530 handler.

  -  I år 2009 en forrentning på 159,88% fordelt på 4.507 handler.

  -  I år 2010 en forrentning på 44,29% fordelt på 3.208 handler.

  -  I år 2011 en forrentning på 85,48% fordelt på 7.851 handler.


     Det kan fremhæves at:

  -  September måned 2008 (finanskrisens første måned) repræsenterede en forrentning på 22% fordelt på 1.738 handler.

  -  Under finanskrisen fra medio september til og med oktober 2008 er det samlede afkast oppe på 43% fordelt på ca. 2.600 handler. Se press release:
http://www.npinvestor.dk/nyheder/dansk-daytrader-tjener-tykt-paa-finanskrisen-175514.aspx

  -  Under finanskrisen fra medio september 2008 til og med september 2009 er det samlede afkast oppe på 286% fordelt på 7.522 handler. Se press release:
http://npinvestor.dk/nyheder/dansk-daytrader-opnaar-afkast-paa-286-pct-under-finanskrisen-193831.aspx

  -  Flemming Kozok via 180 handler lavede ny indtjeningsrekord opnået på en enkelt dag den 21. marts 2013, hvor han tjente USD 127,909 svarende til 739.426 kr. ved dagens kurs. Tidligere rekord lød på 620.000 kr.

OPDATERING: Flemming Kozok har den 29. maj 2013 endnu en gang formået at lave indtjeningsrekord, denne gang med USD 795.621 svarende til 4,6 mio. kr. på bare 3 timer. Se nyheden på disse to links:
Ugen i Aktieland: Dansker tjente 4,6 mio på tre timer og Dansk daytrader tjente 4,6 mio kr i dag

<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar. Spekulant.dk kan ikkes garantere at alle oplysninger er korrekte.
Copyright ©2000-2018 Spekulant.dk |

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? |

Daytrading med Kozok på Spekulant.dk