Spekulant.dk
      "The most valuable commodity we know of is information"

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk

AktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk - Bøger om investering - Spørgsmål og svar om investering


Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

Page is viewed in Danish    View page in English
DA   ENG

Daytrading med Kozok - afkast på mere end 95.000 %
 - Hvordan 32.500 blev til over 30 millioner kroner.

Forhåndenværende chart angiver på indekseret basis udviklingen i Flemming Kozoks afkast opnået gennem daytrading. Bemærk at data kun går tilbage til december år 2000. På denne baggrund angives den indekserede startværdi som 10.336, da indeks 100 svarer til niveauet primo år 2000. I øvrigt kan det bemærkes at chartet i visse områder flader ud, dvs. angives uden udsving. Disse områder angiver perioder hvor Flemming Kozok grundet ferie ikke har været aktiv på markedet, som eksempelvis ses i juni 2006.

Ved periodens begyndelse stod Dow Jones indekset til sammenligning i 10.434,59 og har siden svinget i niveauet 6.500 - 14.000. Dette står i skærende kontrast til Flemming Kozok's afkast illustreret på ovenstående performance-chart.Flemming Kozok Sørensen kan kontaktes på:

Flemming Kozok skriver løbende aktuelle blogindlæg for Nordnet Bank på www.nordnetbloggen.dk. Her skriver Kozok om emner som både relaterer sig til daytrading og til markedet generelt. Her ses seneste indlæg:

03.06.2015: Arenaen der forandrede sig
27.10.2014: "Put Your Hawks’ Eyes On"
24.03.2014: Bogudgivelse - "Traders of The New Era"
21.01.2014: En føler i felten - "Take feel to the field"
02.07.2013: 4,6 mio. på 3 timer: En stor dag og dens betydning
18.06.2013: No love: En trader forelsker sig aldrig
07.05.2013: En velsignet kombination: Similaritet - Volatilitet - Likviditet
03.04.2013: 1 mio.kr. på én dag: Intet nyt er godt nyt
06.12.2012: Trading - fejlfortolkning, kompleksitet og individet bag
25.10.2012: Om algoritmebaseret handel og konsekvenser for trading
25.04.2012: Et fundament mod uhensigtsmæssig tøven
26.01.2012: De gode, små tab; et system der fungerer
24.10.2011: Kurtage: En omkostning eller en investering?
15.09.2011: Frygten som det stærkeste værn
30.08.2011: Short Selling: Myten og Syndebukken
04.04.2011: Kravet til hurtig omstilling - Rare Earth & Uran
31.03.2011: Investors bekymring er den kortsigtede aktørs velsignelse
31.03.2011: Den kortsigtede investor

Flemming Kozok Sørensen startede som 15-årig med investering for opsparingen optjent i jobbet som opvasker. Kozok indledte sine daytrading-aktiviteter i januar år 2000, hvorefter han i en periode på 6½ år (januar 2000 - juni 2006) genererede en samlet indtægt på sine aktiviteter på omkring 16 mio. kr. Afkastet målt i USD beløb sig til ca. 51.300 %, dvs. en 514-dobling af kapitalen. Grundet den fortsat lavere realiseringskurs på USD svarer afkastet i danske kroner til ca. 45.400 %, altså rundt regnet en 455-dobling af kapitalen. I alt har Kozok tjent over 30 mio. kr. på daytrading efter handelsomkostninger.


Dette afkast er baseret på startkapitalen på $4.100 eller ca. 32.500 kr., hvor Kozok omlagde sin strategi til ren daytrading. Kozok var på daværende tidspunkt netop kommet ud af en seks-cifret gæld efter at have tabt mere end én million kr. i løbet af andet halvår 1999. Den ifølge ham "mest lærerige proces man kan tænke sig". Han formåede i løbet af år 2000 at 129-doble sin kapital via 25.019 handler på de amerikanske aktiemarkeder. Han eksekverede således i gennemsnit mere end 110 handler pr. dag konsekvent over et år. DKK 32.500 blev i løbet af blot ét år forrentet til DKK 4,2 mio., hvilket lagde fundamentet for Kozoks videre aktivitet som daytrader på fuld tid.

Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>


Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil på Spekulant.dk - Filmguide på Spekulant.dk - Aktiedebat på Spekulant.dk

AktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk - Bøger om investering - Spørgsmål og svar om investering

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar. Spekulant.dk kan ikke garantere at alle oplysninger er korrekte.
Copyright ©2000-2017 Spekulant.dk |

Pressemeddelelser og baggrund | Spekulant.dk/press

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? |

Daytrading med Kozok på Spekulant.dk