Spekulant.dk
"The most valuable commodity we know of is information"

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil / Investorfilm / Daytrading med Kozok / Aktiedebat

Vikingen aktieanalyse / Brugernes egne analyser / MedicoInvestor.com MedicoInvestor.com er en del af Spekulant.dk


Dropbox - GRATIS online backup til PC, Mac, iPhone og AndroidAktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk  / Investeringsbøger / Spørgsmål og svar om investering

<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

Senest opdateret 26. marts 2010 17:59

Snyd, svindel og manipulation i aktiespil

Lige siden de første aktiespil så dagens lys i tidernes morgen, har der været deltagere som på alverdens måder har forsøgt at omgå reglerne for at nå helt til tops. Hvis ikke decideret snyd, så i det mindste en tvivlsom udnyttelse af reglernes mangler og spillenes fejl til det yderste.

Multiple tilmeldinger
Den mest udbredte klassiker i forsøget på at øge sine vinderchancer er at deltage med så mange tilmeldinger eller porteføljer i aktiespillene som overhovedet muligt. I langt de fleste gratis spil er det kun tilladt med én tilmelding pr. deltager, hvis man alligevel overtræder denne regel risikerer man definitiv udelukkelse fra aktiespillene. Det vil samtidig være ganske dumt at blive opdaget, når placeringerne skal gøres op, hele ens "arbejde" undervejs i aktiespillet risikerer at være spildt, ganske kedeligt hvis man med dollartegn i øjnene allerede havde lagt planer for hvad pengene skulle bruges til eller hvor rejsen skulle gå hen under varmere og mere eksotiske himmelstrøg.

I Børsens aktiespil (et af de største og mest realistiske aktiespil) præciseres reglerne meget klart:
"Det er maksimalt tilladt at deltage med 2 gratis porteføljer og maksimalt 5 porteføljer som abonnent pr. person. Mistænker spilledelsen en person for at omgå disse begrænsninger, eller blot forsøge herpå, kan spilledelsen til enhver tid ekskludere den mistænkte person og dennes porteføljer fra videre deltagelse i Børsens Aktiespil og videregive evt. opnåede præmier til den næste deltager i stillingen."

I betalingsspillene er det ofte muligt at købe sig til flere tilmeldinger eller ekstra porteføljer, og dermed øge sine vinderchancer ud fra "helgardingsinsprincippet"; desto flere forskellige satsninger, desto større chance for at en eller flere af satsningerne kaster noget af sig. Den slags dur dog ikke på virkelighedens aktiemarked; her afregnes ved kasse 1 og det er det samlede resultat som tæller. Hvis man kunne glemme sine tab, og nøjes med gevinsterne var der nok ikke ret mange som havde behov for at gå på arbejde.

Familien Otto
En aktiespilsdeltager som igennem årene har haft stor succes med multiple tilmeldinger i aktiespil er den tidligere EL-installatør Torben Otto fra Gråsten. Specielt i de mindre lokale aktiespil, med knapt så mange deltagere, kan man ofte spotte adskillige medlemmer af Otto-familien, som hver især udnytter tilmeldingsgrænsen til det yderste. I 2001 var det tæt på at gå galt for familien i et investeringsspil arrangeret af Danske Bank, flere af familiens medlemmer lå helt i front i spillet og lå til at vinde skattefrie præmier for 152.500 kr. Danske Bank mente at der var stærke indicier på at faderen i familien, Torben Otto, styrede tilmeldingerne og handlede på de andre familiemedlemmers vegne. Indicierne byggede bl.a. på at der blev handlet fra den samme PC på de samme tidspunkter. Efter presseomtale hvor familien fik overbevist bl.a. Politiken om deres "uskyld" og samtidig fik opbakning fra Dansk Aktionærforening, havde Danske Bank ikke det store valg, man bøjede sig og tildelte familien Otto præmierne de havde opnået placeringer til i spillet. Danske Bank strakte sig endda så langt, at man pga. tvivlen udvidede præmierækken, så også andre deltagere fik tildelt præmier de havde været berettiget til, hvis ikke det havde været for Familien Ottos mange præmiegivende placeringer i toppen.

Udover de store præmier i Danske Bank investeringsspillet, er det også lykkedes for Otto-familiens forskellige medlemmer at vinde en lang række andre skattefrie præmier i mindre lokale aktiespil, bl.a. i diverse Sydbank aktiespil. I et af Sydbank aktiespillene hvor Torben Ottos kone, Conny Otto, vandt hovedpræmien på 40.000 kr. udtalte hun bl.a. til Jydske Vestkysten ved præmieoverrækkelsen, at hun ikke havde en "døjt" forstand på aktier og investering, men at det var hendes mand som var drivkraften bag de gode placeringer. Man kan efterfølgende selv drage konklusioner om familiens mange præmier i aktiespil skyldes tilfældigheder, flere skarpsindige aktiehjerner i familien, eller en måske lidt for "dygtig" fader der på "helgarderingsvis" har handlet på sine nærmeste familiemedlemmers vegne.

I Sverige hvor præmierne ofte er endnu større, hænder det også jævnligt at familiemedlemmer blander sig helt i toppen - bl.a. lykkedes det for et svensk ægtepar tilsammen via 18 porteføljer at vinde 1,8 mio. kroner i et børsspil arrangeret af avisen Dagens Industri og Aktiespararne. Heldigt for det "flittige" ægtepar, men en måske lidt kedelig afslutning for andre aktiespilsdeltagere der med måske kun én portefølje havde lagt tid, ressourcer og engagement i det store aktiespil.

Kildematerialet til ovenstående oplysninger bygger bl.a. på flere artikler i Politiken og Berlingske Tidende samt gennemgang af offentligt tilgængelig placeringslister i forskellige aktiespil. Spekulant.dk har i ovenstående omtale draget subjektive konklusioner og vil gerne understrege, at familien Otto og andre med trang til multiple tilmeldinger (hvor der ikke er tilmeldningsbegrænsninger) næppe har foretaget sig noget decideret ulovligt, men finder fremgangsmåden til at øge vinderchancerne tvivlsom og på grænsen til at være unfair overfor aktiespillenes øvrige deltagere. Det må også være i aktiesspilsarrangørernes interesse, at de dygtigste og ikke nødvendigvis de der har flest tilmeldinger vinder. Dygtige aktiespilsdeltagere som på realistisk og fair vis har klaret sig godt og samtidig har kunne nøjes med en enkelt eller ganske få tilmeldinger, burde måske i højere grad være belønnet for god indsats og fair play; desværre er det ikke altid flid, dygtighed og fair play som belønnes i aktiespillene.


Forsinkede aktiekurser og fejl i aktiespil
I de fleste aktiespil har der ofte været opstartsproblemer og fejl som deltagerne har kunne udnytte, det skete bl.a. i en af de første udgaver af Alm. Brands aktiespil, hvor hovedpræmien var en bil med en værdi på den gode side af 250.000 kr. I spillet kunne man fejlagtig handle til forsinkede kurser i forhold til realtidskurserne på det virkelige marked. En professionel børsmægler var ikke sen til at opdage denne fejl og foretog i spillet adskillige tusinde handler. Da spillet sluttede havde vedkommende sikret sig et solidt forspring ned til sine nærmeste konkurrenter og kunne triumferende få overrakt bilnøglerne til en spritny bil. Alm. Brand rettede i de efterfølgende aktiespil fejlen, men har udover det, holdt ganske lav profil omkring den pinlige premiere, hvor en måske ikke helt fair vinder kunne køre af sted i en for de fleste halvpebret og attraktiv hovedpræmie.

Spar Nord havde for nogle år tilbage et lignende problem i deres børsspil, hvor det ligeledes var muligt at handle til forsinkede kurser, så man via sin egen netbank kunne følge kurserne i realtid og efterfølgende købe og sælge til forsinkede aktiekurser i spillet, hvor man på forhånd via realtidskurserne vidste om kurserne ville falde eller stige. En mindre kerne af særdeles aktive deltagere havde opdaget denne fejl i børsspillet, og da der var præmier til den bedst placerede i samtlige puljer á 50 deltagere og ingen tilmeldningsbegrænsninger, udnyttede den "flittige" kerne af aktiespillere fejlen til det yderste. Spar Nord måtte igennem hele spilperioden punge ud med en hel del ekstra præmier, som bl.a. bestod i læssevis af Spar Nord-aktier.


Kursmanipulation
I 2001 blev Alm. Brand igen udsat for forsøg på svindel i deres aktiespil, denne gang lidt mere avanceret udført. Et par spillere havde i deres iver for at score en Audi A2 til 290.000 kr. indlagt talrige bud ud i mindre likvide aktier i det rigtige aktiemarked, og efterfølgende handlet disse aktier i aktiespillet. På denne måde lykkedes det for den ene af deltagerne som i aktiespillet kaldte sig for "Elektrikeren" mere end at fordoble sin formue og ligge langt foran nummer to i aktiespillet. Sanktionen for de to kursmanipulerende deltagere var forholdsvis beskeden, det blev udelukkende til diskvalifikation og efterfølgende udsmidning. På daværende tidspunkt kørte lignende sager i Sverige, hvor konsekvensen udover diskvalifikation og udsmidning, også blev politianmeldelse. Først nogle år senere, tog man de samme problemer ligeså alvorligt i Danmark.

I starten af 2008 verserede en ny sag i de danske medier, hvor det fremgik at Finanstilsynet havde politianmeldt en aktiespilsdeltager i foråret 2007 i Alm. Brands aktiespil for kursmanipulation. På Finanstilsynets hjemmeside hvor sagen er omtalt i flere detaljer kan man bl.a. læse følgende:

"Den pågældende privatperson lagde via sin netbank adskillige gange ordrer ud i markedet på en af de mindre likvide aktier på Fondsbørsen. Umiddelbart derefter "handlede" han med sine fiktive aktier i aktiespillet, inden han annullerede sine ordrer. Det lykkedes ham på denne måde at nå op blandt de bedst placerede i aktiespillet. Inden spillets afslutning blev han imidlertid udelukket på initiativ fra de ansvarlige bag aktiespillet."

Kilde: http://www.ftnet.dk/sw34851.asp

Efter først at have modtaget en betinget dom i byretten for kursmanipulation, modtog den nu 52-årige mand (efter anke fra statsadvokaten) i starten af 2009 en dom på 50 dages ubetinget fængsel samt en bøde for kursmanipulation. Manden blev ikke dømt for svindel i aktiespillet, men for kursmanipulation på Københavns Fondsbørs. Udover fængselsstraffen, blev den nu dømte mand inden sagen kom for retten bortvist fra Alm. Brands Aktiespil.

Hvis man skal drage fornuftige og fair konklusioner på snyd, svindel og manipulation i aktiespil må det være, at man bør udvise en høj grad af fair play, overholde reglerne og ikke mindst holde sig langt væk fra at manipulere aktiekurserne i det virkelige aktiemarked. Ved kursmanipulation risikerer man udover bortvisning fra spillene ikke ubetydelige bøder og hæftestraf, som efterfølgende kan lukke mange døre i eksempelvis bank- og finansverdenen, hvor man måske kunne have gjort en glimrende karriere.

De fleste mennesker bryder sig heller ikke om at se doping (som utvivlsomt er snyd) i sportsverdenen; og hvad ville en golf-turnering være værd, hvis nogle deltagere kunne snyde sig til x antal slag, og kun de bedste slag talte? Cykelsporten har delvist fået ødelagt sit image pga. de mange dopingskandaler, på samme vis kan deltagere som forsøger at snyde, svindle eller manipulere i aktiespil også skade aktiespillenes image, som i sidste instans også kan skade arrangørerne og sponsorerne. Konsekvensen kan blive færre aktiespil med færre præmier.

Som det er tilfældet i det virkelige liv og på virkelighedens aktiemarked, får man ikke et ubegrænset antal chancer, hvor kun vinderslagene tæller. Man må yde en reel indsats; hvis indsatsen er fair og man har udvist en god portion dygtighed er der samtidig gode odds for at nå helt tops som en vinder, der vil kunne gentage sine succeser igen og igen, hvadenten det gælder i aktiespillene eller på virkelighedens aktiemarked.Vinderslaget kiksede... hvad gør man så, hvis man alligevel vil vinde?                                         ©iStockphoto.com/archives


Flere artikler om snyd, svindel og manipulation i aktiespil

26.03.2014: Domstol.dk: Frifundet for kursmanipulation for at vinde aktiespil
26.03.2014: EPN.dk: 53-årig frifundet for at manipulere med kurser
18.03.2009: Business.dk: I brummen efter svindel i aktiespil
18.03.2009: Borsen.dk: 50 dages fængsel for svindel i aktiespil
19.02.2008: EuroInvestor.dk / Professor: Aktiespil frister svage sjæle
19.02.2008: Business.dk: Deltager i aktiespil meldt til politiet for kursmanipulation
12.06.2007: Bizzen / Dorte Toft: It-snyd i CNBCs aktiespil med $1 mio i gevinst
11.11.2000: Jyllands-Posten: Fondsbørsen har børsspil under luppen


På næste side kan du læse flere artikler om aktiespil >>

<< Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

Gå til forsiden af Spekulant.dk

Guide til aktiespil / Investorfilm / Daytrading med Kozok / Aktiedebat

Vikingen aktieanalyse / Brugernes egne analyser / MedicoInvestor.com MedicoInvestor.com er en del af Spekulant.dk

AktiePlus.dk AktiePlus.dk er en del af Spekulant.dk  / Investeringsbøger / Spørgsmål og svar om investering

Uden ansvar. Køb, salg eller hold af værdipapirer baseret på oplysninger fra Spekulant.dk sker på investors eget ansvar.
Spekulant.dk kan ikkes garantere at alle oplysninger er korrekte.

Copyright ©2000-2019 Spekulant.dk |

Pressemeddelelser og baggrund | Spekulant.dk/press

Interesseret i at annoncere på Spekulant.dk...? Interested in advertising on Spekulant.dk...? |